Snadná analýza velkého objemu dat

Zobrazujte data pro každou úlohu pomocí kontingenčních tabulek, parametrů filtrování a třídění

Vytvářejte kontingenční tabulky

Stručně ilustrujte příslušné údaje z pracovních listů pomocí shrnutí. Měňte a upravujte uspořádání zobrazovacích polí, vybírejte z více rozvržení, uspořádávejte data mezi filtry, řádky, sloupce a hodnoty.

Upravujte vzhled a pokročilá nastavení

Vkládejte souhrny na tentýž nebo nový pracovní list. Měňte barvy, velikosti a styly, vybírejte z forem kompaktního, obrysového a tabulkového rozvržení sestavy, používejte stávající styly ze šablon nebo vytvářejte nové.

Snadno přidávejte filtry do pracovních listů

Třiďte a filtrujte listy a kontingenční tabulky pro co nejpřesnější zobrazení informací. Vytvořte si vlastní šablony filtrování. Sdílejte listy s oprávněním Vlastní filtr a umožněte svým kolegům nezávisle přidávat filtry do excelovských tabulek. Vytvářejte zobrazení listů pro osobní prohlížení s vlastními filtry.

Používejte průřezy pro rychlé filtrování

Přidávejte průřezy pro formátované a kontingenční tabulky pro rychlé filtrování informací pomocí tlačítek. Přizpůsobte vzhled, velikost a polohu průřezů, nakonfigurujte parametry uzamykání buněk. Vytvářejte a organizujte více průřezů na listech.

Začněte a vyberte si, kde budete pracovat

V ONLYOFFICE DocSpace

Vytvářejte místnosti ve svém zabezpečeném prostoru DocSpace, zvěte lidi, prohlížejte, upravujte a spolupracujte na všech typech dokumentů z libovolného stolního počítače nebo mobilního zařízení

V platformě, kterou používáte

Připojte dokumenty k vaší platformě pomocí desítek připravených konektorů: Moodle, Nextcloud, Odoo, Wordpress a další a upravovat dokumenty přímo z aplikace

V platformě si vytvoříte

Integrujte Docs do své služby a poskytněte svým zákazníkům výkonné možnosti editace a tvorby dokumentů pod svou značkou

From your PC

Edit docs offline with free office apps for Windows, Linux, and macOS

From your mobile devices

Work on documents on the go with free apps for iOS and Android devices