Snadná analýza velkého objemu dat

Zobrazujte data pro každou úlohu pomocí kontingenčních tabulek, parametrů filtrování a třídění

Vytvářejte kontingenční tabulky

Stručně ilustrujte příslušné údaje z pracovních listů pomocí shrnutí. Měňte a upravujte uspořádání zobrazovacích polí, vybírejte z více rozvržení, uspořádávejte data mezi filtry, řádky, sloupce a hodnoty.

Upravujte vzhled a pokročilá nastavení

Vkládejte souhrny na tentýž nebo nový pracovní list. Měňte barvy, velikosti a styly, vybírejte z forem kompaktního, obrysového a tabulkového rozvržení sestavy, používejte stávající styly ze šablon nebo vytvářejte nové.

Snadno přidávejte filtry do pracovních listů

Třiďte a filtrujte listy a kontingenční tabulky pro co nejpřesnější zobrazení informací. Vytvořte si vlastní šablony filtrování. Sdílejte listy s oprávněním Vlastní filtr a umožněte svým kolegům nezávisle přidávat filtry do excelovských tabulek. Vytvářejte zobrazení listů pro osobní prohlížení s vlastními filtry.

Používejte průřezy pro rychlé filtrování

Přidávejte průřezy pro formátované a kontingenční tabulky pro rychlé filtrování informací pomocí tlačítek. Přizpůsobte vzhled, velikost a polohu průřezů, nakonfigurujte parametry uzamykání buněk. Vytvářejte a organizujte více průřezů na listech.

Stáhněte a nainstalujte si desktopové a mobilní aplikace

Pracujte s vašemi dokumenty offline, třeba když jste na cestách

Stáhněte si a nainstalujte bezplatné aplikace offline editorů a mobilní aplikace