SDK pro pokročilé zpracování dokumentů

100% kompatibilita s formáty Microsoft Office

Co to je?

Výkonný nástroj pro vytváření textu, tabulek, prezentací a PDF.
ONLYOFFICE Document Builder je jedním z nejkomplexnějších nástrojů, který umožňuje vaší aplikaci upravovat nebo vytvářet dokumenty v DOCX, XLSX, PPTX nebo PDF formátech bez spuštění Microsoft Office.
Živé demo

Dvojitý licenční model

ONLYOFFICE Document Builder je dodáván s dvojitým licenčním modelem. To znamená, že pokud respektujete licenci GNU AGPL v.3, můžete použít řešení open source ONLYOFFICE dostupné na GitHubu. Chcete-li chránit vaše duševní vlastnictví a získat odbornou podporu, je vyžadována komerční licence.
Kontaktujte prodejní oddělení

Co dělá ONLYOFFICE Document Builder unikátním?

S ONLYOFFICE Document Builder máte pro každý dokument vytvořen jednoduchý skript, ať už se jedná o nový či existující soubor, který potřebujete otevřít a upravit. Nepotřebujete kompilovat aplikaci pokaždé, když jsou požadovány změny, jako to bývá u jiných nástrojů. Začněte vytvářet vlastní dokumenty za pochodu!
Přečtěte si dokumentaci

ONLYOFFICE Document Builder nabízí

Pokročilé zpracování dokumentů
Vkládejte formátovaný text, odstavce, obrázky, tabulky a grafy, tvary, záhlaví a zápatí, vytvořte seznam s odrážkami nebo číslovaný atd. Vypňte tabulku pomocí dat z databáze.
builder.CreateFile("docx");
var oDocument = Api.GetDocument();
var oParagraph, oRun, oDrawing, oTextPr;
oParagraph = oDocument.GetElement(0);
oDrawing = Api.CreateImage("https://www.onlyoffice.com/images/landing/document-builder/document.jpg", 1556 * 3600, 1044 * 3600);
oParagraph.AddDrawing(oDrawing);
oTextPr = oDocument.GetDefaultTextPr();
oTextPr.SetFontSize(24);
oTextPr.SetColor(64,64,64);
oParagraph = Api.CreateParagraph();
oRun = Api.CreateRun();
oRun.SetFontSize(36);
oRun.SetColor(0,112,192);
oRun.SetBold(true);
oRun.AddText("Advanced document processing,");
oDocument.Push(oParagraph);
oParagraph = Api.CreateParagraph();
oRun = Api.CreateRun();
oRun.SetFontSize(24);
oRun.SetColor(0,176,240);
oRun.SetBold(true);
oRun.AddText("Insert formatted text");
oParagraph.AddElement(oRun);
oRun = Api.CreateRun();
oRun.AddText(",  paragraphs, ");
oParagraph.AddElement(oRun);
oRun = Api.CreateRun();
oRun.SetFontSize(24);
oRun.SetColor(8,140,68);
oRun.SetBold(true);
oRun.SetUnderline(true);
oRun.AddText("images");
oParagraph.AddElement(oRun);
oRun = Api.CreateRun();
oRun.AddText(", tables and ");
oParagraph.AddElement(oRun);
oRun = Api.CreateRun();
oRun.SetFontSize(24);
oRun.SetColor(255,106,0);
oRun.SetBold(true);
oRun.SetItalic(true);
oRun.AddText("charts, ");
oParagraph.AddElement(oRun);
oRun = Api.CreateRun();
oRun.SetHighlight(255,255,0);
oRun.AddText("shapes");
oParagraph.AddElement(oRun);
oRun = Api.CreateRun();
oRun.AddText(", ");
oParagraph.AddElement(oRun);
oRun = Api.CreateRun();
oRun.SetItalic(true);
oRun.SetVertAlign("superscript");
oRun.SetFontSize(40);
oRun.AddText("headers");
oParagraph.AddElement(oRun);
oRun = Api.CreateRun();
oRun.AddText(", and ");
oParagraph.AddElement(oRun);
oRun = Api.CreateRun();
oRun.SetItalic(true);
oRun.SetVertAlign("subscript");
oRun.SetFontSize(40);
oRun.AddText("footers");
oParagraph.AddElement(oRun);
oRun = Api.CreateRun();
oRun.AddText(", create a bulleted or numbered list, etc. Populate a table using data from a database.");
oParagraph.AddElement(oRun);
oDocument.Push(oParagraph);
oParagraph = Api.CreateParagraph();
oDocument.Push(oParagraph);
oParagraph = Api.CreateParagraph();
oRun = Api.CreateRun();
oRun.SetFontSize(18);
oRun.AddText("Best regards,");
oRun.AddLineBreak();
oRun.AddText("ONLYOFFICE Document Builder Team");
oParagraph.AddElement(oRun);
oDocument.Push(oParagraph);
for(var i=0; i<6; i++) {
    oParagraph = Api.CreateParagraph();
    oDocument.Push(oParagraph);
}
oParagraph = Api.CreateParagraph();
var oFill = Api.CreateSolidFill(Api.CreateRGBColor(217,217,217));
var oStroke = Api.CreateStroke(0, Api.CreateNoFill());
oDrawing = Api.CreateShape("rect", 1568 * 3600, 9000, oFill, oStroke);
oParagraph.AddDrawing(oDrawing);
oDocument.Push(oParagraph);
oParagraph = Api.CreateParagraph();
oDocument.Push(oParagraph);
oParagraph = Api.CreateParagraph();
oFill = Api.CreateSolidFill(Api.CreateRGBColor(230,156,164));
oStroke = Api.CreateStroke(0, Api.CreateNoFill());
oDrawing = Api.CreateShape("heart", 69 * 3600, 58 * 3600, oFill, oStroke);
oDrawing.SetWrappingStyle("square");
oDrawing.SetVerAlign("paragraph", "center");
oParagraph.AddDrawing(oDrawing);
oRun = Api.CreateRun();
oRun.SetFontSize(22);
oRun.AddText("   Have a question? Contact sales at ");
oParagraph.AddElement(oRun);
oRun = Api.CreateRun();
oRun.SetFontSize(22);
oRun.SetColor(107,159,37);
oRun.SetUnderline(true);
oRun.AddText("sales@onlyoffice.com");
oParagraph.AddElement(oRun);
oDocument.Push(oParagraph);
builder.SaveFile("docx", "sampletext.docx");
builder.CloseFile();

Technologie použitá v ONLYOFFICE Document Builder

ONLYOFFICE Document Builder poskytuje JavaScript API, které je dobře zdokumentované a opravdu snadné k použití. Vyberte si vhodné metody a třídy z naší knihovny nebo využijte běžně používaných JavaScript metod pro změnu určitých vlastností formátování prvků.
Přečtěte si dokumentaci

Bez ohledu na to, v jakém jazyce je vaše aplikace napsána, můžete do ní integrovat Document Builder

.Net (C# MVC) .Net (C#) Node.js PHP Ruby
Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte prodejní oddělení na sales@onlyoffice.com
Chcete se na něco zeptat?
Kontaktujte prodejní oddělení na sales@onlyoffice.com