Grote hoeveelheden gegevens gemakkelijk analyseren

Geef uw gegevens weer voor elke taak met draaitabellen, filter- en sorteerparameters

Maak draaitabellen

Illustreer relevante gegevens uit uw werkbladen beknopt met samenvattingen. Verander en herschik displayvelden, kies uit meerdere lay-outs, organiseer gegevens tussen filters, rijen, kolommen en waarden.

Pas het uiterlijk en de geavanceerde instellingen aan

Plaats de samenvattingen op hetzelfde of een nieuw werkblad. Verander kleuren, afmetingen en stijlen, kies uit Compacte, Overzichts- en Tabel rapportopmaakvormen, pas bestaande stijlen uit sjablonen toe of maak nieuwe.

Gemakkelijk filters toevoegen aan spreadsheets

Sorteer en filter uw bladen en draaitabellen om de informatie zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Maak uw eigen filtersjablonen. Deel bladen met de toestemming Aangepaste filters, zodat uw collega's onafhankelijk filters aan Excel spreadsheets kunnen toevoegen. Maak Bladweergaven voor persoonlijk bladeren met uw eigen filters.

Slicers toepassen om snel te filteren

Voeg slicers toe voor opgemaakte en draaitabellen om snel informatie te filteren met knoppen. Pas het uiterlijk, de grootte en de positie van de slicers aan, configureer de parameters voor het uitlijnen van cellen. Maak en organiseer meerdere slicers op uw bladen.

Get started and choose where to work

In ONLYOFFICE DocSpace

Create rooms within your secure DocSpace, invite people, view, edit, and collaborate on all kinds of documents from any desktop or mobile device.

In the platform you use

Connect Docs to your platform with dozens of ready connectors: Moodle, Nextcloud, Odoo, Wordpress, and others and edit docs directly from the app.

In the platform you build

Integrate Docs into your service to provide powerful document-editing and building capabilities to your customers under your brand.

From your PC

Edit docs offline with free office apps for Windows, Linux, and macOS

From your mobile devices

Work on documents on the go with free apps for iOS and Android devices