Grote hoeveelheden gegevens gemakkelijk analyseren

Geef uw gegevens weer voor elke taak met draaitabellen, filter- en sorteerparameters

Maak draaitabellen

Illustreer relevante gegevens uit uw werkbladen beknopt met samenvattingen. Verander en herschik displayvelden, kies uit meerdere lay-outs, organiseer gegevens tussen filters, rijen, kolommen en waarden.

Pas het uiterlijk en de geavanceerde instellingen aan

Plaats de samenvattingen op hetzelfde of een nieuw werkblad. Verander kleuren, afmetingen en stijlen, kies uit Compacte, Overzichts- en Tabel rapportopmaakvormen, pas bestaande stijlen uit sjablonen toe of maak nieuwe.

Gemakkelijk filters toevoegen aan spreadsheets

Sorteer en filter uw bladen en draaitabellen om de informatie zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Maak uw eigen filtersjablonen. Deel bladen met de toestemming Aangepaste filters, zodat uw collega's onafhankelijk filters aan Excel spreadsheets kunnen toevoegen. Maak Bladweergaven voor persoonlijk bladeren met uw eigen filters.

Slicers toepassen om snel te filteren

Voeg slicers toe voor opgemaakte en draaitabellen om snel informatie te filteren met knoppen. Pas het uiterlijk, de grootte en de positie van de slicers aan, configureer de parameters voor het uitlijnen van cellen. Maak en organiseer meerdere slicers op uw bladen.

Download en installeer desktop- en mobiele apps

Werk offline aan uw documenten of beheer ze onderweg

Download en installeer gratis desktop- en mobiele apps