Porovnání integrace ONLYOFFICE Docs

přes API a WOPI

ONLYOFFICE Docs můžete integrovat s jakoukoli cloudovou službou pomocí rozhraní API nebo WOPI.

Níže uvedená tabulka vám pomůže zjistit rozdíly mezi těmito možnostmi.

API
WOPI
Obecné informace

Rozhraní pro programování aplikací:

popisuje hlavní metody, které umožňují interakci s různými komponentami aplikace ONLYOFFICE, včetně editorů, a umožňují tak programový přístup k ní.

Zjistěte více

Rozhraní otevřené platformy pro webové aplikace:

Protokol založený na protokolu REST společnosti Microsoft, který definuje sadu operací umožňujících klientovi přistupovat k souborům uloženým na serveru a měnit je.

Zjistěte více
Integrace s řešeními sync&share a DMS

Integrace prostřednictvím hotových konektorů vyvinutých společností ONLYOFFICE nebo jejími partnery.

Zkontrolujte všechny integrace

Integrace prostřednictvím konektoru WOPI/univerzálního klienta WOPI.

Přizpůsobení
 • Nastavení jazyka rozhraní a tématu pro editory
 • Skrytí tlačítka nabídky Chat
 • Změna informací v části O aplikaci
 • Přizpůsobení rozhraní, například úprava záhlaví a panelů nástrojů
 • Branding
 • Připojení zásuvných modulů
 • Nastavení jazyka rozhraní a tématu pro editory
 • Skrytí tlačítka nabídky Chat
 • Změna informací v části O aplikaci
 • Další připravované možnosti
Základní akce
 • Prohlížení
 • Úpravy
 • Společné úpravy
 • Prohlížení a úpravy z mobilních zařízení
 • Zjednodušené prohlížení (vložené)
 • Prohlížení
 • Editace
 • Spolueditace
 • Další připravované možnosti
Další akce: Metody
 • Stažení souboru ve zvoleném formátu
 • Označení souboru jako oblíbeného
 • Zobrazení popisků nástrojů se zprávou

Není k dispozici (ve vývoji)

Další akce: Události
 • Zavření editoru
 • Umístění otevíracího souboru
 • Přepnutí souboru z režimu prohlížení do režimu úprav
 • Přejmenování dokumentů
 • Správa přístupových práv k dokumentům
 • Otevření historie verzí
 • Vkládání obrázků z úložiště
 • Sloučení pošty
 • Porovnání s dokumentem z úložiště
 • Získání odkazu pro otevření souboru na pozici záložky
 • Uložení souboru v požadovaném formátu
 • Zmiňování ostatních uživatelů v komentářích
 • Vytvoření nového dokumentu
 • Zavření editoru
 • Umístění otevíracího souboru
 • Přepnutí souboru z režimu prohlížení do režimu úprav
 • Přejmenování dokumentů
 • Správa přístupových práv k dokumentům
 • Otevření historie verzí (liší se od realizace API)
 • Vkládání obrázků z úložiště
 • Další připravované možnosti
Zabezpečení
 • Bílá listina IP adres
 • Ověřování požadavků a ochrana před neoprávněným přístupem pomocí JWT
 • Bílá listina IP adres
 • Ověřování požadavků pomocí ověřovacích klíčů
Oprávnění k dokumentům
 • Prohlížení
 • Úpravy
 • Recenzování (textové dokumenty)
 • Komentování
 • Vyplňování formulářů
 • Úprava ovládacích prvků obsahu (textové dokumenty)
 • Úprava filtrů (tabulky)
 • Kopírování do schránky
 • Stahování
 • Tisk
 • Přejmenování
 • Prohlížení
 • Úpravy
 • Recenzování (textové dokumenty)
 • Tisk
 • Přejmenování
 • Další připravované možnosti

Máte ještě nějaké otázky?

Nebo chcete integrovat ONLYOFFICE Docs se svou cloudovou službou?