Provádění přesných výpočtů s minimálním úsilím

Použijte více než 450 vzorců tabulkového procesoru Excel ke zpracování dat pro jakýkoli úkol

Provádějte snadno výpočty pomocí více než 450 tabulkových funkcí

Vkládejte funkce, přistupujte ke kategoriím a naposledy použitým vzorcům, pracujte s pojmenovanými rozsahy, a provádějte výpočty na listech i v celých sešitech - to vše na jednom místě. Vkládejte rovnice a symboly pro popis použitých výpočtů.

Definujte rozsahy buněk pro rychlé použití excelovských vzorců

Definujte a pojmenovávejte rozsahy a používejte je jako argumenty. Pojmenovávejte celé formátované tabulky. Spravujte rozsahy a používejte jejich názvy jako interní hypertextové odkazy.

Ověřujte zadávání dat

Definujte pravidla pro ověřování dat, abyste zajistili, že v listech budou vyplněna pouze relevantní data pro správný výpočet. Použijte validaci na čísla a texty, nastavte podrobné podmínky pro přesné odfiltrování chyb.

Chraňte strukturu a obsah tabulky

Nastavte heslo na celou tabulku, sešit, a dokonce i na samostatný list. Skryjte vzorce, aby zůstaly soukromé. Zamkněte buňky, tvary a text. Povolte úpravy pouze v určených rozsazích.

Automatizujte svou práci pomocí maker

Pomocí speciálního zásuvného modulu a našeho rozhraní API můžete vytvářet vlastní makra v jazyce JavaScript nebo používat stávající makra k automatizaci výpočtů a standardizaci tabulek. Automaticky spouštějte makra nebo je zakažte, přijímejte oznámení o makrech v editoru.

Stáhněte a nainstalujte si desktopové a mobilní aplikace

Pracujte s vašemi dokumenty offline, třeba když jste na cestách

Stáhněte si a nainstalujte bezplatné aplikace offline editorů a mobilní aplikace