Provádění přesných výpočtů s minimálním úsilím

Použijte více než 450 vzorců tabulkového procesoru Excel ke zpracování dat pro jakýkoli úkol

Provádějte snadno výpočty pomocí více než 450 tabulkových funkcí

Vkládejte funkce, přistupujte ke kategoriím a naposledy použitým vzorcům, pracujte s pojmenovanými rozsahy, a provádějte výpočty na listech i v celých sešitech - to vše na jednom místě. Kontrolujte výsledky ve velkých tabulkách pomocí okna Watch Window. Vkládejte rovnice a symboly pro popis použitých výpočtů.

Definujte rozsahy buněk pro rychlé použití excelovských vzorců

Definujte a pojmenovávejte rozsahy a používejte je jako argumenty. Pojmenovávejte celé formátované tabulky. Spravujte rozsahy a používejte jejich názvy jako interní hypertextové odkazy.

Ověřujte zadávání dat

Definujte pravidla pro ověřování dat, abyste zajistili, že v listech budou vyplněna pouze relevantní data pro správný výpočet. Použijte validaci na čísla a texty, nastavte podrobné podmínky pro přesné odfiltrování chyb.

Chraňte strukturu a obsah tabulky

Nastavte heslo na celou tabulku, sešit, a dokonce i na samostatný list. Skryjte vzorce, aby zůstaly soukromé. Zamkněte buňky, tvary a text. Povolte úpravy pouze v určených rozsazích.

Automatizujte svou práci pomocí maker

Pomocí speciálního zásuvného modulu a našeho rozhraní API můžete vytvářet vlastní makra v jazyce JavaScript nebo používat stávající makra k automatizaci výpočtů a standardizaci tabulek. Automaticky spouštějte makra nebo je zakažte, přijímejte oznámení o makrech v editoru.

Začněte a vyberte si, kde budete pracovat

V ONLYOFFICE DocSpace

Vytvářejte místnosti ve svém zabezpečeném prostoru DocSpace, zvěte lidi, prohlížejte, upravujte a spolupracujte na všech typech dokumentů z libovolného stolního počítače nebo mobilního zařízení

V platformě, kterou používáte

Připojte dokumenty k vaší platformě pomocí desítek připravených konektorů: Moodle, Nextcloud, Odoo, Wordpress a další a upravovat dokumenty přímo z aplikace

V platformě si vytvoříte

Integrujte Docs do své služby a poskytněte svým zákazníkům výkonné možnosti editace a tvorby dokumentů pod svou značkou

From your PC

Edit docs offline with free office apps for Windows, Linux, and macOS

From your mobile devices

Work on documents on the go with free apps for iOS and Android devices