Bezproblémová spolupráce na wordovských dokumentech

Pohodlně spoluvytvářejte rozsáhlé dokumenty v týmech libovolné velikosti pomocí řady nástrojů pro spolupráci

Bezpečné sdílení

Sdílejte dokumenty k prohlížení a úpravám a využijte pokročilá oprávnění ke sdílení k umožnění komentování nebo prohlížení. Vytvářejte formuláře připravené k vyplnění a nechte je vyplňovat ostatní uživatele. Omezujte kopírování, stahování a tisk dokumentů.

Společná úprava bez stresu

Spolupracujte na dokumentech online v reálném čase v rychlém režimu nebo pracujte na textech a odstavcích v soukromí v přísném režimu. Používejte funkce Undo a Redo, sledování změn a další nástroje nezávisle na ostatních.

Komentáře a diskuse

Vkládejte komentáře a diskutujte o otázkách a problémech. Třiďte komentáře podle autora a data. Zmíněním uživatelů v komentářích je můžete pozvat ke spolupráci a okamžitě s nimi sdílet soubor. Ke komunikaci s týmem používejte vestavěný chat, zásuvné moduly Telegram nebo Jitsi.

Sledování změn a porovnání obsahu

Nejlepším možností ke spolupráci na wordovském dokumentu je zobrazit své vstupy ostatním. Zapnutím funkce Sledování změn můžete zvýraznit své příspěvky, zkontrolovat změny provedené ostatními, přijmout je nebo je odstranit. Procházejte a obnovujte verze dokumentů v historii a porovnávejte samostatné dokumenty pomocí funkce Porovnání dokumentů.

Začněte a vyberte si, kde budete pracovat

V ONLYOFFICE DocSpace

Vytvářejte místnosti ve svém zabezpečeném prostoru DocSpace, zvěte lidi, prohlížejte, upravujte a spolupracujte na všech typech dokumentů z libovolného stolního počítače nebo mobilního zařízení

V platformě, kterou používáte

Připojte dokumenty k vaší platformě pomocí desítek připravených konektorů: Moodle, Nextcloud, Odoo, Wordpress a další a upravovat dokumenty přímo z aplikace

V platformě si vytvoříte

Integrujte Docs do své služby a poskytněte svým zákazníkům výkonné možnosti editace a tvorby dokumentů pod svou značkou

From your PC

Edit docs offline with free office apps for Windows, Linux, and macOS

From your mobile devices

Work on documents on the go with free apps for iOS and Android devices