Analýza a opravy textu

Vytvářejte bohatý, dokonale čistý obsah pro jakýkoli účel

Počítání textů pomocí funkce Word Counter

Zobrazte si počet slov, znaků a odstavců a optimalizujte velikost textu v dokumentech, vizuálních materiálech, zpravodajích a médiích.

Pište v jakémkoli jazyce

Použijte více než 250 jazykových parametrů na dokumenty, odstavce a slova. Najděte pravopisné chyby a překlepy pomocí vestavěné kontroly pravopisu, nástroje LanguageTool nebo Grammalecte. Opravujte slova pomocí inteligentních návrhů. Překládejte dokumenty pomocí Překladače Google, DeepL nebo Apertium.

Vyhledávejte, nahrazujte a používejte automatické opravy

V dokumentu můžete cokoli vyhledat okamžitě a rychle nahrazovat slova či spojení v rozsáhlých textech. Povolte automatické opravy textů, symbolů a rovnic. Pomocí nástroje Typograph můžete automaticky opravovat interpunkci a typografii.

Hledejte synonyma a antonyma

Vyhledávejte dokonalá slova pro své texty pomocí Tezauru. Hledejte synonyma a antonyma ke slovům a rychle je nahrazujte v textech, abyste mohli snadno vytvářet bohatý obsah bez šumů.

Začněte a vyberte si, kde budete pracovat

V ONLYOFFICE DocSpace

Vytvářejte místnosti ve svém zabezpečeném prostoru DocSpace, zvěte lidi, prohlížejte, upravujte a spolupracujte na všech typech dokumentů z libovolného stolního počítače nebo mobilního zařízení

V platformě, kterou používáte

Připojte dokumenty k vaší platformě pomocí desítek připravených konektorů: Moodle, Nextcloud, Odoo, Wordpress a další a upravovat dokumenty přímo z aplikace

V platformě si vytvoříte

Integrujte Docs do své služby a poskytněte svým zákazníkům výkonné možnosti editace a tvorby dokumentů pod svou značkou

From your PC

Edit docs offline with free office apps for Windows, Linux, and macOS

From your mobile devices

Work on documents on the go with free apps for iOS and Android devices