Βιβλιογραφία: σύντομος οδηγός 2024

22 Ιανουαρίου 2024Από τον Efstathios Iosifidis

Στις ακαδημαϊκές εργασίες, η βιβλιογραφία είναι ένα ουσιαστικό συστατικό που δίνει βάθος και αξιοπιστία στα επιστημονικά έργα. Είτε πρόκειται για ερευνητική εργασία, δοκίμιο ή βιβλίο, η βιβλιογραφία χρησιμεύει ως οδηγός αναγνώστη για τις πηγές που επηρέασαν και συνέβαλαν στο έργο του συγγραφέα. Διαβάστε αυτό το άρθρο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα στοιχεία της βιβλιογραφίας και τον τρόπο προσθήκης βιβλιογραφίας σε έγγραφα του Word.

Bibliography: short guide 2024

Τι είναι βιβλιογραφία και γιατί είναι σημαντική;

Η βιβλιογραφία είναι μια συστηματοποιημένη λίστα αναφορών και πηγών που ένας συγγραφέας έχει συμβουλευτεί, παραθέσει ή χρησιμοποιήσει στη δημιουργία του γραπτού του έργου. Διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην αναγνώριση της πνευματικής συνεισφοράς άλλων, επιτρέποντας στους αναγνώστες να εξοικειωθούν με τα θεμελιώδη υλικά που έχουν διαμορφώσει τις ιδέες του συγγραφέα.

Η βιβλιογραφία μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πηγές: βιβλία, άρθρα, ιστότοπους, ιστολόγια, podcast, διατριβές, διατριβές, εκθέσεις, white papers, συνεντεύξεις, οπτικοακουστικό υλικό, χάρτες, λεξικά, σύνολα στατιστικών δεδομένων κ.λπ.

Παραθέτοντας πηγές στη βιβλιογραφία, οι συγγραφείς αποδίδουν επίσης εύσημα στους δημιουργούς ιδεών, δεδομένων ή εννοιών. Αυτό όχι μόνο υποστηρίζει ηθικά πρότυπα, αλλά βοηθά επίσης στην αποφυγή λογοκλοπής.

Μια καλά συντεθειμένη βιβλιογραφία ενισχύει την αξιοπιστία μιας ερευνητικής εργασίας. Αποδεικνύει ότι ο συγγραφέας χρησιμοποίησε σχετικές και αξιόπιστες πηγές, υποστηρίζοντας την εγκυρότητα των επιχειρημάτων του. Επιπλέον, μια λίστα αναφοράς επιτρέπει στους αναγνώστες να δημιουργήσουν μια μικρή βάση δεδομένων με χρήσιμες πηγές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη δική τους έρευνα.

Βασικά στοιχεία της βιβλιογραφίας

Κάθε πηγή που αναφέρεται στη βιβλιογραφία πρέπει να περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες:

Όνομα συγγραφέα. Συμπεριλάβετε πρώτα το επώνυμο του συγγραφέα, ακολουθούμενο από το όνομα ή τα αρχικά του συγγραφέα. Εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας συγγραφείς, διαχωρίστε κάθε όνομα με κόμμα. Εάν υπάρχουν πολλοί συγγραφείς, χρησιμοποιήστε το σύμβολο & πριν από το επώνυμο του τελευταίου συγγραφέα.

Τίτλος του έργου. Δώστε τον τίτλο του βιβλίου, του άρθρου ή άλλης εργασίας με πλάγιους χαρακτήρες ή υπογραμμισμένη γραμματοσειρά. Για άρθρα ή κεφάλαια που αποτελούν μέρος μιας μεγαλύτερης εργασίας, χρησιμοποιήστε εισαγωγικά γύρω από τον τίτλο.

Ημερομηνία έκδοσης. Καθορίστε την ημερομηνία δημοσίευσης της εργασίας. Για τα βιβλία, αυτό είναι συνήθως το έτος έκδοσης. Για άρθρα, αναφέρετε το έτος δημοσίευσης και, εάν είναι διαθέσιμο, τον μήνα και την ημέρα.

Εκδότη (για βιβλία). Εάν η πηγή είναι βιβλίο, δώστε το όνομα του εκδότη.

Όνομα περιοδικού (για άρθρα). Εάν η πηγή είναι άρθρο, δώστε το όνομα του περιοδικού στο οποίο δημοσιεύτηκε. Καθορίστε τον τόμο και τον αριθμό έκδοσης, εάν υπάρχει.

Αριθμοί σελίδων. Εισαγάγετε τους αριθμούς σελίδων του άρθρου, του κεφαλαίου ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής σελίδας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν παραθέτετε συγκεκριμένες πληροφορίες ή αποσπάσματα.

DOI ή URL (για διαδικτυακές πηγές). Παρέχετε ένα Ψηφιακό Αναγνωριστικό Αντικειμένου (DOI) ή μια άμεση διεύθυνση URL. Θα βοηθήσει τους αναγνώστες να έχουν άμεση πρόσβαση στην πηγή.

Ημερομηνία πρόσβασης (για διαδικτυακές πηγές). Εάν η πηγή υπόκειται σε αλλαγές, δώστε την ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης στην πηγή.

Έκδοση (για βιβλία). Εάν η πηγή είναι μια συγκεκριμένη έκδοση βιβλίου, δώστε τον αριθμό έκδοσης (π.χ. 2η έκδοση).

Τόπος έκδοσης (για βιβλία). Αναφέρετε την πόλη όπου εκδόθηκε το βιβλίο.

Bibliography: short guide 2024
Πηγή εικόνας: libguides.hope

Τα πιο συνηθισμένα στυλ αναφορών

Όταν προσθέτετε μια βιβλιογραφία, θα πρέπει να προσέχετε το στυλ αναφοράς που χρησιμοποιείτε. Υπάρχουν πολλά στυλ αναφορών, το καθένα με τους δικούς του κανόνες και συμβάσεις σχετικά με τον τρόπο σωστής αναφοράς των πηγών. Τα πιο κοινά στυλ αναφοράς περιλαμβάνουν το MLA, το APA, το Chicago, το Harvard, κ.λπ. Η επιλογή του στυλ αναφοράς εξαρτάται συχνά από τον ακαδημαϊκό κλάδο ή τις προτιμήσεις μιας συγκεκριμένης δημοσίευσης. Ακολουθούν μερικά από τα πιο κοινά στυλ αναφορών:

MLA

Το MLA χρησιμοποιείται για μια εργασία στις ανθρωπιστικές επιστήμες, όπως τα Αγγλικά και η Ιστορία. Εξαιτίας αυτού, περιλαμβάνει οδηγίες για την αναφορά πηγών όπως θεατρικά έργα, βίντεο και έργα εικαστικής τέχνης.

Στο στυλ MLA, τα βιβλία αναφέρονται ως εξής:

Επώνυμο Όνομα. Τίτλος. Πόλη Έκδοσης, Εκδότης, Έκδοση Ημερομηνία.

Bibliography: short guide 2024
Πηγή εικόνας: libguides

APA

Ένα άλλο στυλ είναι το APA, που χρησιμοποιείται στην ψυχολογία, τις επιχειρήσεις και τις κοινωνικές επιστήμες. Αυτή η μορφή περιλαμβάνει επίσης οδηγίες παραπομπών για τεχνικές εργασίες και έρευνα με μεγάλη ποσότητα δεδομένων.

Στο στυλ APA, τα βιβλία αναφέρονται ως εξής:

Επώνυμο, Αρχικό γράμμα Ονόματος. (Έτος έκδοσης). Τίτλος εργασίας. Όνομα εκδότη.

Bibliography: short guide 2024
Πηγή εικόνας: library.nd.edu

Το στυλ Chicago Manual of Style (CMoS) 

Το Chicago Manual of Style επιτρέπει στους συγγραφείς να οργανώσουν μια βιβλιογραφία με δύο τρόπους: με το σύστημα σημειώσεων και βιβλιογραφίας και με το σύστημα συγγραφέα-ημερομηνιών. Το πρώτο χρησιμοποιείται συνήθως στις ανθρωπιστικές επιστήμες και το δεύτερο στις φυσικές και κοινωνικές επιστήμες.

Σε αυτό το στυλ, τα βιβλία αναφέρονται ως εξής:

Επώνυμο, Όνομα. Τίτλος. Τόπος έκδοσης: Εκδότης, Έτος δημοσίευσης.

Bibliography: short guide 2024
Πηγή εικόνας: guides.rdpolytech.ca

Άλλα στυλ αναφοράς

Στυλ IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Χρησιμοποιείται συνήθως στους τομείς των τεχνικών και μηχανικών. Χρησιμοποιεί ένα αριθμητικό σύστημα για παραπομπές εντός κειμένου με αντίστοιχες εγγραφές σε μια λίστα αναφοράς.

Στυλ Harvard. Αυτό το στυλ δεν έχει ενιαία τυπική μορφή, αλλά γενικά απαιτεί την παροχή του ονόματος του συγγραφέα και του έτους δημοσίευσης σε παρένθεση εντός του κειμένου. Στη συνέχεια, η πλήρης αναφορά παρατίθεται στη βιβλιογραφία.

Στυλ AMA (American Medical Association). Χρησιμοποιείται συνήθως στην ιατρική και επιστημονική γραφή. Χρησιμοποιεί ένα αριθμητικό στυλ παραπομπής με αναφορές που παρατίθενται με αριθμητική σειρά στη βιβλιογραφία.

Στυλ CSE (Council of Science Editors). Χρησιμοποιείται συχνά στις φυσικές επιστήμες. Προσφέρει τρία συστήματα: παραπομπή-ακολουθία, όνομα-έτος και παραπομπή-όνομα.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τις συγκεκριμένες οδηγίες που παρέχονται από τον εκπαιδευτή, τον εκδότη ή τον οργανισμό σας για να χρησιμοποιήσετε το σωστό στυλ αναφοράς για την εργασία σας.

Κοινές απαιτήσεις

Αν και κάθε στυλ έχει τους δικούς του κανόνες μορφοποίησης για τις βιβλιογραφίες, όλες οι βιβλιογραφίες έχουν παρόμοια δομή:

  • Κάθε βιβλιογραφία έχει έναν τίτλο. Τα πιο συνηθισμένα είναι τα «Έργα που αναφέρονται», «Αναφορές» ή «Βιβλιογραφία».
  • Οι βιβλιογραφίες είναι αλφαβητικές λίστες.
  • Οι βιβλιογραφίες είναι διπλού διαστήματος.
  • Οι βιβλιογραφίες πρέπει να είναι με ευανάγνωστες γραμματοσειρές.
Bibliography: short guide 2024
Παράδειγμα βιβλιογραφίας. Πηγή εικόνας: scribbr

Πώς να προσθέσετε μια βιβλιογραφία σε έγγραφα Word;

Μπορείτε να δημιουργήσετε την βιβλιογραφία χειροκίνητα, αλλά θα χρειαστεί πολλή δουλειά. Επιπλέον, εάν προσθέσετε κάποιες πηγές ή χρησιμοποιήσετε διαφορετικό στυλ αναφοράς, θα πρέπει να το ενημερώσετε ξανά. Επομένως, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία για την αυτόματη δημιουργία βιβλιογραφιών σε έγγραφα του Word. Θα σας εξοικονομήσει πολύ χρόνο και θα σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι οι αναφορές σας είναι ακριβείς και σωστές.

Ας δούμε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε βιβλιογραφίες χρησιμοποιώντας τον Επεξεργαστή Εγγράφων ONLYOFFICE και τα πρόσθετα Mendeley και Zotero.

Mendeley

Το Mendeley είναι μια δωρεάν υπηρεσία διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών που σας επιτρέπει να αναζητάτε και να διαχειρίζεστε αναφορές σε δημοσιεύσεις και να δημιουργείτε βιβλιογραφικές αναφορές.

Βήμα 1. Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία, πρέπει να δημιουργήσετε έναν δωρεάν λογαριασμό.

Μόλις δημιουργηθεί ο λογαριασμός σας, βρείτε όλες τις πηγές για τη βιβλιογραφία στη Βιβλιοθήκη Mendeley και προσθέστε τις στη βιβλιοθήκη σας. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία. Όταν προσθέσετε όλα τα βιβλία και τα άρθρα που χρειάζεστε, θα μπορείτε να δημιουργήσετε τη βιβλιογραφία σας στο ONLYOFFICE.

Βήμα 2. Στον Επεξεργαστή Εγγράφων ONLYOFFICE, μεταβείτε στην καρτέλα Πρόσθετα (Plugins) στην επάνω γραμμή εργαλείων και βρείτε το πρόσθετο Mendeley. Εάν δεν βρείτε το πρόσθετο μεταξύ των εγκατεστημένων, μπορείτε να την εγκαταστήσετε χρησιμοποιώντας τον Διαχειριστή Προσθέτων (Plugin Manager) στην ίδια καρτέλα.

Bibliography: short guide 2024

Ανοίξτε το μενού του προσθέτου στην αριστερή γραμμή εργαλείων.

Βήμα 3. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο Αναζήτηση για να βρείτε τις απαιτούμενες αναφορές για τη βιβλιογραφία σας ανά συγγραφέα, τίτλο ή έτος. Ανάμεσα στα αποτελέσματα αναζήτησης, ελέγξτε τα επιθυμητά, επιλέξτε το στυλ και κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή βιβλιογραφίας.

Οι επιλεγμένες πηγές θα εισαχθούν στο έγγραφό σας.

Bibliography: short guide 2024

Βήμα 4. Ταξινομήστε τις πηγές αλφαβητικά και ελέγξτε εάν η βιβλιογραφία σας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις.

Zotero

Το Zotero είναι μια δωρεάν εφαρμογή διαχείρισης αναφοράς ανοιχτού κώδικα που σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε βιβλιογραφικά δεδομένα και σχετικό ερευνητικό υλικό. Για να προσθέσετε μια βιβλιογραφία χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Zotero στο ONLYOFFICE, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Βήμα 1. Για να ξεκινήσετε, πρέπει να δημιουργήσετε έναν δωρεάν λογαριασμό στον επίσημο ιστότοπο Zotero. Εκεί μπορείτε να βρείτε όλες τις πηγές για τη βιβλιογραφία και να τις προσθέσετε στην προσωπική σας βιβλιοθήκη, την οποία μπορείτε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε τη βιβλιογραφία στον επεξεργαστή εγγράφων.

Βήμα 2. Βρείτε ή εγκαταστήστε το πρόσθετο Zotero στην καρτέλα Πρόσθετα (Plugins).

Βήμα 3. Αναζητήστε μια πηγή βάσει τίτλου ή εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί στο πεδίο Αναζήτηση. Θα δείτε όλες τις σχετικές πηγές από τη βιβλιοθήκη Zotero.

Bibliography: short guide 2024

Βήμα 4. Ελέγξτε τις επιθυμητές πηγές, επιλέξτε ένα στυλ από την αναπτυσσόμενη λίστα και κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή βιβλιογραφίας. Οι επιλεγμένες πηγές θα εισαχθούν στο έγγραφό σας.

Mendeley vs. Zotero: Ποιά είναι η διαφορά;

Και τα δυο πρόσθετα, Zotero και Mendeley, έχουν σχεδιαστεί για τον ίδιο σκοπό – την προσθήκη και τη διαχείριση βιβλιογραφιών. Επομένως, τα πρόσθετα έχουν πολλά κοινά – προσφέρουν παρόμοια λειτουργικότητα και οι διεπαφές τους μοιάζουν. Ωστόσο, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να είναι διαθέσιμες μόνο στην πληρωμένη έκδοση.

Μία από τις κύριες διαφορές είναι ότι ενώ το πρόσθετο Mendeley μπορεί να αναζητήσει πηγές σε δημόσιες βιβλιοθήκες, το Zotero λειτουργεί μόνο με την προσωπική βιβλιοθήκη ενός χρήστη που σχετίζεται με τον λογαριασμό του. Οι επιθυμητές πηγές πρέπει να προστεθούν στη βιβλιοθήκη σας στο Zotero για να μπορέσετε να τις αναζητήσετε και να τις προσθέσετε στη βιβλιογραφία σας με το πρόσθετο.

Προσθέστε μια βιβλιογραφία σε έγγραφα του Word με επεξεργαστές ONLYOFFICE

Παρακολουθήστε το διαδικτυακό σεμινάριο μας για να μάθετε πώς να προσθέτετε μια βιβλιογραφία σε έγγραφα του Word χρησιμοποιώντας επεξεργαστές ONLYOFFICE:

Εισαγάγετε μια βιβλιογραφία σε έγγραφα του Word και δοκιμάστε άλλες δυνατότητες στους Επεξεργαστές ONLYOFFICE για υπολογιστή για Windows, Linux ή macOS ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό στο DocSpace για να εργαστείτε στο διαδίκτυο:

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ONLINE        ΛΗΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ