Αναπτύξτε το ONLYOFFICE DocSpace σε cluster με Kubernetes ή OpenShift

Χρειάζεστε μια επεκτάσιμη παρουσία του ONLYOFFICE DocSpace; Εγκαταστήστε το εύκολα στο cluster Kubernetes ή OpenShift χρησιμοποιώντας το Helm. Εξερευνήστε τις λεπτομέρειες παρακάτω.

Deploy ONLYOFFICE DocSpace into Kubernetes or OpenShift cluster

Οφέλη από τη χρήση Helm για ανάπτυξη cluster

Ο διαχειριστής πακέτων Helm βελτιστοποιεί την εγκατάσταση και τη συντήρηση των εφαρμογών Kubernetes και μπορεί να συγκριθεί με τα πακέτα RPM ή DEB στο Linux, παρέχοντας έναν βολικό τρόπο για τους προγραμματιστές να κατασκευάσουν και να δώσουν σε κυκλοφορία μια εφαρμογή στους τελικούς χρήστες.

Αφού εγκαταστήσετε και ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Helm, μπορείτε να αναπτύξετε εφαρμογές έτοιμες για παραγωγή στο cluster σας με μια απλή εντολή ‘helm install’. Όταν χρειάζεται, μπορείτε να αφαιρέσετε τις εγκατεστημένες εφαρμογές από το cluster επίσης με μία μόνο γραμμή.

Σύντομα βήματα εγκατάστασης

  1. Εγκαταστήστε το cluster με Kubernetes (έκδοση όχι μικρότερη από 1.19) ή OpenShift (έκδοση όχι μικρότερη από 3.11) σε περίπτωση που δεν το έχετε.
  2. Εγκαταστήστε το Kubectl στον κεντρικό υπολογιστή διαχείρισης του cluster.
  3. Εγκαταστήστε το Helm v3.7+.
  4. Εγκαταστήστε και ρυθμίστε τα προαπαιτούμενα, συμπεριλαμβανομένων των αποθετηρίων Helm, του NFS Provisioner, MySQL, RabbitMQ, Redis, Elasticsearch.
  5. Εγκαταστήστε και ρυθμίστε το ONLYOFFICE DocSpace με την ακόλουθη εντολή:
    $ helm install [RELEASE_NAME] -f values.yaml onlyoffice/docspace
  6. Καθορίστε τις απαραίτητες παραμέτρους για την επιτυχή εκτέλεση του DocSpace.

Ελέγξτε την πλήρη τεκμηρίωση στο GitHub.

Ενεργοποίηση άδειας χρήσης

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ONLYOFFICE DocSpace στο cluster Kubernetes/OpenShift, πρέπει να αποκτήσετε άδεια χρήσης.

Επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων