Jak obtékat text ve wordovských dokumentech

23 duben 2024By Ksenija

Pokud do textových souborů, například tiskových zpráv nebo výzkumných prací, přidáte grafické objekty, které ilustrují obsah, bude to působit reprezentativněji a smysluplněji. Znalost toho, jak mohou vložené objekty ladit s textem, je zásadní pro dosažení požadovaného vzhledu. V tomto článku se seznámíme s možnostmi obtékání textu ve wordovských dokumentech.

Jak obtékat text ve wordovských dokumentech

Co je to obtékání textu ve wordovských dokumentech

Kdekoli je v dokumentu umístěn objekt, zvětší se řádkování tak, aby odpovídalo jeho velikosti. Je to proto, že obrázek nebo graf je považován za řádkový textový znak. Objekt se tedy pohybuje stejně jako zbytek textu.

Obtékání textu se týká způsobu, jakým jsou objekty umístěny vzhledem k obsahu ve wordovském dokumentu, a umožňuje řídit způsob zobrazení obrázků, tvarů a grafů.

Totéž platí pro tabulky. Přidání ilustrační tabulky vyžaduje nejen obtékání textu kolem tabulky, ale také umístění obsahu do buněk tabulky.

Jak obtékat text kolem obrázku

V Dokumentech ONLYOFFIC můžete zvolit způsob obtékání textu kolem obrázku ve wordovských dokumentech a změnit styl obtékání vložených objektů.

Jak obtékat text ve wordovských dokumentech

K možnostem obtékání textu lze přistupovat třemi způsoby:

  • Vyberte vložený obrázek, klikněte na kartu Rozložení a poté klikněte na tlačítko Obtékání a vyberte styl,
  • Klikněte na obrázek pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte možnost Styl obtékání,
  • Ke změně stylu obtékání použijte Rozšířená nastavení obrázku z panelu nástrojů na pravé straně nebo z kontextové nabídky.

Nyní, když víte, jak přistupovat k možnostem stylů, zjistěte, co znamenají:

Vložený (Inline). Vložený obrázek je považován za součást textu. Tato možnost umístí obrázek na stejný řádek jako okolní obsah: při zadávání nebo mazání obsahu se posune i obrázek. Je tedy obtížné jej přetáhnout na požadované místo.

Čtverec (Square). Pokud je váš obrázek čtvercový a chcete kolem něj obtékat text, můžete použít tuto možnost.

Těsné (Tight). Tuto možnost obtékání použijte k obtékání textu kolem nepravidelně tvarovaného nebo kulatého obrázku. Tato možnost je vhodná pro obrázky bez pozadí.

Skrz (Through). Chcete přizpůsobit oblasti, které se budou obtékat textem? Pomocí tohoto stylu obtékání a možnosti Upravit ohraničení obtékání z kontextové nabídky můžete nechat obsah začlenit do obrázku. Vytáhněte nebo přetáhněte body obrázku* z jejich původních hranic a ponechte kolem obrázku více bílého místa nebo jej zmenšete.

Nahoře a dole (Top and bottom). Tuto možnost stylování použijte, pokud chcete, aby obrázek zůstal na vlastním řádku, ale byl mezi dvěma odstavci: nahoře a dole.

Vpředu (In front). Obrázek se objevuje v popředí a zakrývá obsah za ním.

Za (Behind). Text je umístěn přes obrázek. Lze jej použít pro efekty, vodoznaky nebo obrázky na pozadí.

Jak obtékat text ve wordovských dokumentech

Pomocí pokročilého nastavení pro styly Čtverec, Těsný, Přes nebo Nahoře a dole můžete zvolit vzdálenost od textu. Klepněte pravým tlačítkem myši na obrázek, vyberte možnost Upřesnit nastavení, přejděte na kartu Obtékání textu, vložte potřebné hodnoty a klepněte na tlačítko OK.

*Upozornění: hranici obtékání můžete upravit také pro obrázky nebo tvary.
Klepněte pravým tlačítkem myši na objekt, vyberte možnost Styl obtékání a poté možnost Upravit hranici obtékání.
Nebo použijte kartu Rozložení -> Wrapping -> Upravit hranici obtékání. Přetažením bodů obrázku změňte okraj tvaru.
Pokud potřebujete nový obalový bod, stačí kliknout kamkoli na červenou čáru a přetáhnout ji na požadované místo. Funguje to pro všechny styly obtékání kromě Inline.

Jak obtékat text ve wordovských dokumentech

Po použití možnosti obtékání můžete na obrázek kliknout a přetáhnout jej kamkoli v dokumentu a text se kolem něj odpovídajícím způsobem obtéká.

Pokud potřebujete odstranit obtékání textu v dokumentu aplikace Word, stačí zvolit možnost Inline a vrátit se k výchozímu nastavení.

Jak obtékat text kolem tabulky

Pokud pracujete s tabulkami ve wordovských dokumentech, určitě se vám už někdy stalo, že jste tabulku vložili mezi dva odstavce. V takovém případě tabulka následuje za odstavcem s vysvětlujícím nebo úvodním obsahem a doplňuje jej o některé hodnoty.

Tabulku můžete zarovnat podle svých představ. Je také možné zařídit, aby se text v tabulce Wordu obtékal, a získat tak lépe vypadající dokument.

V Dokumentech ONLYOFFICE si můžete vybrat ze dvou stylů obtékání, které jsou k dispozici pro tabulky: Vložená tabulka a Obtečená tabulka.

Chcete-li změnit aktuálně vybraný styl, postupujte podle následujících kroků:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku a v kontextové nabídce vyberte možnost Upřesnit nastavení tabulky,
  • Přejděte na kartu Obtékání textu a vyberte jednu ze dvou možností.

Pomocí funkce Vložená tabulka ji umístíte doprostřed odstavce. Ve výchozím nastavení se tabulka zarovná k levému okraji stránky.

Jak obtékat text ve wordovských dokumentech

K obtékání obsahu kolem tabulky použijte možnost Obtečená tabulka.

Jak obtékat text ve wordovských dokumentech

Pokročilé nastavení tabulky poskytuje další parametry. Například Odsazení zleva je k dispozici pro vloženou tabulku a Vzdálenost od textu pro tabulku s tokem textu.

Jak umístit text do buněk tabulky

Na designu stránek jste tvrdě pracovali, včetně několika tabulek, které jsou tak akorát. Pak se objeví potřeba přidat do jedné z tabulek trochu více textu. Výsledkem je, že se obsah v buňce zabalí a roztáhne tabulku na výšku. Podívejme se, jak tuto situaci vyřešit.

Jak obtékat text ve wordovských dokumentech

Aplikace ONLYOFFICE Docs nabízí možnost obtékání textu v tabulce aplikace Word. Stačí postupovat podle následujících kroků:

  • Klikněte na tabulku pravým tlačítkem myši a v kontextové nabídce vyberte možnost Upřesnit nastavení tabulky nebo použijte odkaz Zobrazit upřesňující nastavení na pravém panelu nástrojů,
  • Přejděte na kartu Tabulka v okně Vlastnosti tabulky,
  • Zvolte možnost Automaticky změnit velikost podle obsahu.

Jak obtékat text ve wordovských dokumentech

Tato možnost automaticky upravuje velikost textu a umožňuje měnit šířku sloupce v závislosti na obsahu.

Jak obtékat text ve wordovských dokumentech

Velikost tabulky můžete upravit také ručně změnou výšky řádku a šířky sloupce pomocí myši. Ruční přizpůsobení je vhodné k vytvoření tabulky vlastního tvaru: sloučení buněk, změna zarovnání buněk a směru textu.

V tomto videu se dozvíte, jak obtékat text ve wordovských dokumentech a tabulkách v aplikaci Dokumenty ONLYOFFICE:

S editory ONLYOFFICE můžete rutinní práci s textem proměnit v tvůrčí proces na cestě k dosažení zamýšlených výsledků. Vyzkoušejte si sami jeho kompletní funkčnost:

TRY FREE IN CLOUD GET DESKTOP APP