Mějte své dokumenty v cloudu vždy bezpečně šifrované a v soukromí.

Ukládejte, upravujte a spolupracujte na bezpečně šifrovaných dokumentech. Bezpečnější a více chráněné. Vznikl na základě Blockchain technologie

Vše se točí kolem zabezpečení dat

Data se stávají nejcennějším zdrojem na světě ONLYOFFICE si uvědomuje, že bezpečnost dat, především pokud jde o dokumenty, je pro většinu společností obrovským problémem. Pro potvrzení transparentnosti a spolehlivosti ONLYOFFICE jsme otevřeli zdrojový kód. Rozhodli jsme se posunout dopředu a poskytnout uživatelům lepší a bezpečnější způsob práce s online dokumenty na základě nové technologie Blockchain.

Proč nejsou existující řešení 100% bezpečná

Zranitelnost datových center

Údaje o dokumentech uložených v cloudu mohou být přístupné nebo monitorované zaměstnanci poskytovatelů služeb. Kromě toho jsou omezené nebo utajované informace často přístupné či odcizené třetími stranami.

Slabé hesla

Lidé často používají jednoduchá hesla, aby na ně nezapomněli, ale čím jednodušší je heslo, tím rychleji se prolomí útokem hrubou silou.

Omezená ochrana

Většina bezpečnostních opatření poskytovaných předními online kancelářemi se soustřeďují pouze na ochranu úložiště, které je často svébytné a nedostatečně řešené.

Slabé šifrování

Většina služeb nebo webů ukládá uživatelská hesla v obyčejném textu nebo pomocí velmi základního šifrování, takže pokud jsou tyto stránky napadeny, hesla jsou snadno přístupná komukoli, bez ohledu na to, jak složité je heslo.

Jedinečné schopnosti ONLYOFFICE

Založeno na kryptografii a blockchain technologiích

Spolehlivé šifrování dokumentů

ONLYOFFICE využívá AES-256 šifrovací algoritmus, který poskytuje velkou bezpečnost pro práci s dokumenty online.

Podpora pro všechny klíčové formáty

ONLYOFFICE pracuje s dokumenty Officu všech klíčových formátů a šifruje je: DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODX, PDF.

Flexibilní správa správného přístupu

ONLYOFFICE nabízí různé úrovně přístupových práv. Můžete udělit přístup k náhlédnutí dokumentů nebo pouze zanechat komentář či vyplnit přidané pole.

Šifrovaná společná editace v reálném čase

ONLYOFFICE šifruje přenos dat zatímco spolupracujete na dokumentech online, což zabraňuje neoprávněným osobám číst či poznat změny, které vy nebo vaši spolupracovníci provádějí.

Ethereum soukromá síť

ONLYOFFICE používá technologii blockchain s asymetrickým šifrováním pro spolehlivé uložení a přenos hesla.

Jak to funguje: technické pozadí

Povolit šifrování

ONLYOFFICE používá AES-256 pro šifrování vašich složek a přenosů dat zatímco společně pracujete na dokumentu a soukromou blockchain síť k uložení a přenosu hesel.

V současné době je k dispozici šifrování typu end-to-end prostřednictvím ONLYOFFICE offline aplikací - ONLYOFFICE Desktop Editors v.5.2.7 nebo novější pro Windows, Linux a Mac OS.

  • Chcete-li začít, vytvořte účet blockchain v soukromé síti ONLYOFFICE založené na Parity s podporou Proof-of-Authority consensus engine. Upozorňujeme, že tato síť je vytvořena pro účely testování.
  • Naše síť implementuje BIP39 pro generování mnemotechnické fráze, která je automaticky uložena do souboru DOCX na vašem lokálním počítači chráněném zadáním hesla. Tato kombinace 12 slov je jediným způsobem, jak odemknout svůj blokový účet.
  • Chcete-li příště účet odemknout na stejném počítači, stačí zadat heslo k jeho vytvoření. Chcete-li soukromě pracovat z jiného zařízení nebo v případě, že ztratíte přístup k účtu, můžete ho snadno obnovit pomocí mnemotechnické fráze.

V rámci informací o vašem účtu budou vygenerovány dva páry klíčů, jeden pár veřejných a druhý pár soukromých klíčů. ONLYOFFICE implementuje BIP39 a generuje ho.

Šifrování dokumentů

Každý dokument je zašifrován jedním unikátním klíčem AES 256 bitů aktualizovaným při každém uložení dokumentu. Každý klíč je chráněn asymetrickým šifrováním (pomocí veřejného klíče) a společně s jedinečným identifikátorem UUID, jako je názvem souboru a vlastník blockchain adresy účtu, jsou uloženy v blockchain síti.

Šifrování dokumentů

Po šifrování můžete dokumenty uložit do oblíbeného úložiště na cloud a ujistit se, že nikdo nemá přístup k obsahu vašeho dokumentu. Chcete-li pokračovat v práci s vaším dokumentem v OnlyOfficu, nemusíte již zadávat žádné heslo. S povoleným end-to-end šifrováním bude dokument dešifrován automaticky pomocí vašeho soukromého klíče.

Sdílení a kopírování šifrovaných dokumentů

Chcete-li v soukromí spolupracovat na dokumentech, je vyžadována služba Cloud Service ONLYOFFICE nebo serverová řešení ​​(Enterprise Edition nebo Community Edition). Šifrování typu end-to-end je podporováno od verzí 5.2.3 Document Server a 9.6.4 Community Serveru.

Když připojíte svou offline aplikaci k šifrování povolenému na cloudu, uloží se váš veřejný klíč do databáze, která se používá pro ukládání dat ONLYOFFICu. Tento klíč bude použit, pokud se s vámi někdo rozhodnete sdílet dokument.

Šifrování dokumentů

Chcete-li spustit kopírování šifrovaných dokumentů, musí být všichni spoluautoři připojeni k cloudu prostřednictvím svých desktopových aplikací s aktivovaným šifrováním typu end-to-end. Pro sdílení a spolupráci není třeba žádných hesel. Heslo dokumentu šifrovaného pomocí veřejného klíče bude automaticky dešifrováno pomocí vašeho soukromého klíče.

Šifrování dokumentů

Pokud jeden z autorů zakáže šifrování typu end-to-end, nebude moci přijímat změny, protože všechny vstupy jsou zašifrovány pomocí algoritmu AES-256.

Začít

Než začnete,

Krok 1
Nasaďte ONLYOFFICE Enterprise Edition na svůj vlastní server nebo vytvořte účet ONLYOFFICE v cloudu.
Krok 2
Nainstalujte nejnovější verzi ONLYOFFICE Desktop Editors
Krok 3
Připojte offline applikaci ke cloudu a začněte pracovat na dokumentech.

Povolení šifrování typu end-to-endEnd-to-end šifrování

Krok 1
Spusťte ONLYOFFICE offline editory a zapněte šifrování End-to-End v nastavení.
Krok 2
Vytvořte účet blockchain v síti ONLYOFFICE pomocí mnemotechnické fráze.
Krok 3
Začněte vytvářet a upravovat místní dokumenty.

Spolupráce na zašifrovaných dokumentech

Krok 1
Povolte šifrování typu end-to-end.
Krok 2
Připojte offline aplikaci ke ​​cloudu ONLYOFFICE.
Krok 3
Sdílejte dokument a společně jej upravujte se svým týmem.